Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 14 november 2017

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:10
Datum och tid: 2017-11-14 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens hantering av trepartsmöten i EU
Beredning
Föredragande: JJ

4. Beslut från JO
Beredning
Föredragande: JD

5. Utnämningsmakten
Beredning
Föredragande: JD

6. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
Beredning
Föredragande: SS

7. Regeringsprotokollen
Beredning
Föredragande: LL

8. Vissa förvaltningsärenden
Beredning
Föredragande: LL

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2017/18:9
3. Skrivelse från Regeringskansliet
4–8. Recit