Utbildningsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 8 mars 2018

Planerat sammanträde

Utbildningsutskottet

Datum och tid: Torsdag 2018-03-08 kl. 09:00
Plats: RÖ4-30