Trafikutskottets sammanträde

11.00 tisdag 13 februari 2018

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:15
Datum och tid: 2018-02-13 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Trafikverket
Överdirektör Bo Netz och Kristina Hagberg, chef för resultatenhet Förarprov, informerar om Trafikverkets förarprovsverksamhet

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:14

3. Mottagande av motionsyrkanden
Fråga om att ta emot motion 2017/18:1017 av Lotta Finntorp (M) från justitieutskottet, 2017/18:2553 av Lars Hjälmered (M) yrkande 4 från miljö- och jordbruksutskottet och 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 19 från skatteutskottet
Föredragande: MR

4. Aktuella EU-förslag
Information
Föredragande: SE

5. Inkomna EU-dokument
Information
Föredragande: SE

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 februari kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Presentation
Punkt 2. Protokoll 2017/18:14
Punkt 3. Motion 2017/18:1017, 2017/18:2553 yrkande 4, 2017/18:3462 yrkande 19
Punkt 4. Aktuella EU-förslag
Punkt 5. Sammanställning över inkomna EU-dokument