Skatteutskottets sammanträde

11.00 tisdag 24 april 2018

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:24
Datum och tid: 2018-04-24 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella skattefrågor
Information
Finansminister Magdalena Andersson åtföljd av statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren och kansliråden Erik Sjöstedt och Marc Gren, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet

2. Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro
Överläggning
Finansminister Magdalena Andersson åtföljd av statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren och kansliråden Erik Sjöstedt och Marc Gren, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet
COM(2018) 147, COM(2018) 147 Bilagor
COM(2018) 146, SWD(2018) 82, SWD(2018) 81 och C(2018) 1650
Faktapromemoria 2017/18:74, Faktapromemoria 2017/18:73

3. Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster
Överläggning
Finansminister Magdalena Andersson åtföljd av statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren och kansliråden Erik Sjöstedt och Marc Gren, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet
COM(2018) 148
COM(2018) 146, SWD(2018) 82, SWD(2018) 81 och C(2018) 1650
Faktapromemoria 2017/18:73
Ytterligare faktapromemoria kommer senare

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

6. Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro (SUB-50-2017/18)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 147, COM(2018) 147 Bilagor
COM(2018) 146, SWD(2018) 82, SWD(2018) 81 och C(2018) 1650
Faktapromemoria 2017/18:74, Faktapromemoria 2017/18:73
Föredragande: Winter

7. Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster (SUB-49-2017/18)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 148
COM(2018) 146, SWD(2018) 82, SWD(2018) 81 och C(2018) 1650
Faktapromemoria 2017/18:73
Ytterligare faktapromemoria kommer senare
Föredragande: Winter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 april 2018 kl. 10.00

Bilagor