Skatteutskottets sammanträde

11.00 tisdag 6 mars 2018

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:18
Datum och tid: 2018-03-06 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet

2. Mervärdesskatt - gränsöverskridande handel mellan företag
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet
KOM(2017) 567, KOM(2017) 569 och faktapromemoria 2017/18:FPM17

3. Mervärdesskatt - administrativt samarbete
Kommissionens förslag om ändrat förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet
KOM(2017) 706, faktapromemoria 2017/18:FPM32, SWD(2017) 429 och SWD(2017) 428

4. Mervärdesskatt - skattesatser
Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet
KOM(2018) 20, KOM(2018) 20 Bilaga, faktapromemoria 2017/18:FPM54, SWD(2018) 8 och SWD(2018) 7

5. Mervärdesskatt - små företag
Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet
KOM(2018) 21, faktapromemoria 2017/18:FPM55, SWD(2018) 11 och SWD(2018) 9

6. Tull - rådsslutsatser om revisionsrättens granskning av importförfaranden
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet

7. Tull - kontroll kontanta medel
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet

8. Justering av protokoll

9. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

10. Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag
(SUB-32-2017/18)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2018) 21, faktapromemoria 2017/18:FPM55, SWD(2018) 11 och SWD(2018) 9
Föredragande: Wallin

11. Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser
(SUB-35-2017/18)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2018) 20, KOM(2018) 20 Bilaga, faktapromemoria 2017/18:FPM54, SWD(2018) 8 och SWD(2018) 7
Föredragande: Wallin

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 mars 2018 kl. 10.00


Bilagor