Skatteutskottets sammanträde

10.00 torsdag 14 september 2017

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1
Datum och tid: 2017-09-14 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. EU-dokument

4. Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser (SkU2)
Beredning och ev. justering
Prop. 2016/17:192
Föredragande: Åkerrén

5. Anmälan om kammardebatt om Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser (SkU2), onsdagen den 18 oktober 2017

6. Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser
Fråga om yttrande till finansutskottet
KOM(2017) 358
Faktapromemoria 2016/17:FPM117
Föredragande: Wallin

7. Diskussionsunderlag Hur vi bemöter globaliseringen
Fråga om yttrande till näringsutskottet
KOM(2017) 240
Föredragande: Pyka

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 september 2017 kl. 11.00 därefter fortsätter sammanträdet i Skandiasalen kl. 12.00-12.30


Bilagor