Socialförsäkringsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 6 mars 2018

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:24
Datum och tid: 2018-03-06 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information på det socialpolitiska området
Information
Statsrådet Annika Strandhäll

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 mars 2018 kl. 10.30

Bilagor