Socialförsäkringsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 14 november 2017

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:12
Datum och tid: 2017-11-14 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)
Beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: MN

3. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)
Beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: WS

4. Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)
Beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: KS

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 november 2017 kl. 11.00

Bilagor