Näringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 16 november 2017

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:9
Datum och tid: 2017-11-16 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Överläggning med regeringen
Överläggning med statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, om förslaget om åtgärder mot geoblockering.

3. Statliga företag (NU4)
Justering
Skr. 2016/17:140, skr. 2016/17:184 samt motioner
Föredragande: FJ

4. Fråga om yttrande till finansutskottet
Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition Extra ändringsbudget för 2017 – Kapitaltillskott till PostNord AB
Beredning
Prop. 2017/18:39
Föredragande: FJ

5. Inbjudan till information i finansutskottet
Föredragande: JF

6. Redovisning av förslag till ställningstagande om årets resultatredovisning i budgetpropositionen
Fortsatt beredning av NU1, NU2 och NU3
Prop. 2017/18:1
Föredragande: ÅW

7. Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: CR

8. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 november kl. 10.00.

Bilagor