Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 24 april 2018

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:47
Datum och tid: 2018-04-24 11:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Granskning av regeringen

Lokal: RÖ7-08

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Fri- och rättigheter, m.m. (KU34)
Justering
Motioner
Föredragande: KD

6. Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket
och andra statliga myndigheter (KU45)
Justering
Prop. 2017/18:208
Föredragande: IÅ

7. Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (KU5y)
Justering
Skr. 2017/18:118 och motioner
Föredragande: JD

8. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (KU6y)
Beredning
Föredragande: JD

9. Inkorporering av FN:s konvention om barns
rättigheter (KU8y)

Beredning
Föredragande: KD

10. Granskning av regeringen

11. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
3. PM från Utrikesdepartementet
4. KansliPM
5-7. Förslag
8-9. Utkast
10. Se särskild föredragningslista