Konstitutionsutskottets sammanträde

08.00 torsdag 19 april 2018

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:45
Datum och tid: 2018-04-19 08:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen
budgetprocess (KU40)

Fråga om att ge andra utskott tillfälle att yttra sig över
prop. 2017/18:100 punkterna 2-5, motion och
ev. följdmotioner
Föredragande: ACB

4. En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (KU30)
Beredning
Prop. 2017/18:151 och motion
Föredragande: EL

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen (KU21)

Fortsatt beredning
Skr. 2017/18:75
Redog. 2017/18:RS6
Föredragande: JD

6. Allmänna helgdagar (KU28)
Beredning
Motioner
Föredragande: IÅ

7. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU41)
Beredning
Nämndernas redogörelser
Föredragande: IÅ

8. Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket
och andra statliga myndigheter (KU45)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:208
Föredragande: IÅ

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

Lokal: Skandiasalen, N3-04

11. Granskning av regeringen

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Utkast och motion
5. Utkast och kansliPM
6. Utkast och motioner
7-8. Utkast
9. Se särskild föredragningslista
11. Se punkt 9