Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 8 mars 2018

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:34
Datum och tid: 2018-03-08 09:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Granskning av regeringen

Lokal: RÖ7-08

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Författningsfrågor (KU36)
Beredning
Motioner
Föredragande: ACB

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
3. KansliPM
4. Utkast och motioner
5. Se särskild föredragningslista