Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 14 november 2017

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:11
Datum och tid: 2017-11-14 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Tystnadsplikt i riksdagen
Beredning och ev. beslut
Föredragande: ACB

5. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Redog. 2016/17:RS1
Föredragande: LW

6. Förslag till förordning om det europeiska
medborgarinitiativet

Överläggning
KOM(2017) 482
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
kommer kl. 11.30

7. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter
i Sverige (KU6)
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:29 och motioner
Föredragande: HH

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. KansliPM och utkast
5. Utkast och utrikesutskottets yttrande
6. KansliPM med underlag från Regeringskansliet
7. Tidigare utsänt material
8. Se särskild föredragningslista