Finansutskottets sammanträde

10.00 torsdag 8 mars 2018

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:32
Datum och tid: 2018-03-08 10:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)
Justering
Motioner
Föredragande: KS

4. Nya regler om betaltjänster (FiU36)
Beredning
Proposition 2017/18:77
Föredragande: EJ, CH

5. Övrigt

6. Information om fördjupningen av EMU
Katarina Areskoug, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
Guntram Wolff, Director Bruegel
Karolina Ekholm, statssekreterare

7. Nästa sammanträde
Tisdag 13 mars kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2017/18:30 och 2017/18:31
3. Förslag till betänkande 2017/18:FiU25 Tidigare behandlat 27 feb
4. Proposition 2017/18:77, FöredragingsPM
6. 2017/18:FPM38