Finansutskottets sammanträde

09.00 tisdag 6 mars 2018

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:31
Datum och tid: 2018-03-06 09:00
Plats: Skandiasalen

1. Öppen utfrågning om penningpolitiken
Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson

Bilagor


1. PM-Underlag till utfrågningen, program. Tidigare delat: Penningpolitiskt protokoll feb 2018 och Penningpolitisk rapport feb 2018