Finansutskottets sammanträde

11.00 tisdag 13 februari 2018

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27
Datum och tid: 2018-02-13 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Kommunala frågor (FiU26)
Justering
Motioner
Föredragande: ACT

4. Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata (FiU33)
Justering
Skrivelse 2017/18:46
Föredragande: PE

5. Offentlig upphandling (FiU34)
Justering
Motioner
Föredragande: EJ

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Ev. torsdag 15 februari kl. 10.30

Bilagor


1. Inkommen skrivelse dnr. 1130-2017/18
2. Protokoll 2017/18:26
3. Förslag till betänkande 2017/18:FiU26 Tidigare behandlat 25/1
4. Förslag till betänkande 2017/18:FiU33 Tidigare behandlat 25/1
5. Förslag till betänkande 2017/18:FiU34 Tidigare behandlat 1/2