Försvarsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 17 maj 2018

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:31
Datum och tid: 2018-05-17 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om broschyren Om krisen eller kriget kommer
Generaldirektör Dan Eliasson
Projektledare Christina Andersson
Kommunikationsdirektör Svante Werger

2. Information från Försvarets materielverk (FMV) med anledning av uppgifter i Årsredovisning för staten 2017
Chefen för system- och produktionsledning Thomas Engevall
Verksamhetsutvecklare Christian Ramstedt

3. Justering av protokoll

4. Årsredovisning för staten 2017 (FöU11y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Skr. 2017/18:101
Föredragande: RI

5. Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (FöU14)
Beredning
Prop. 2017/18:205 och motioner
Föredragande: ML

6. Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering (FöU15)
Fortsatt beredning
Skr. 2017/18:141 och motion
Föredragande: ML

7. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar (FöU16)
Beredning
Prop. 2017/18:178
Föredragande: RI

8. En sammanhållen budgetprocess (FöU10y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Prop. 2017/18:100 förslagspunkt 2 och motioner
Föredragande: LF

9. EU-frågor

10. Anmälningar och kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 maj 2018 kl. 11.00

Bilagor