EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 9 mars 2018

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:26


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-03-09 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

  1. Sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor
    Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
    Återrapport från möte i rådet den 7-8 december 2017
    Information och samråd inför möte i rådet den 15 mars 2018
  2. (ca kl. 09.30) Ekonomiska och finansiella frågor
    Finansminister Magdalena Andersson
    Återrapport från möte i rådet den 20 februari 2018
    Information och samråd inför möte i rådet den 13 mars 2018
  3. (ca kl. 10.00) Konkurrenskraft - inre marknad
    Statsrådet Mikael Damberg
    Återrapport från möte i rådet den 30 november 2017
    Återrapport från informellt möte i rådet den 1 februari 2018
    Information och samråd inför möte i rådet den 12 mars 2018
  4. Justering
    Uppteckningarna från sammanträdet den 23 februari 2018 och protokoll från sammanträdet den 2 mars 2018.
  5. (ev.) Övriga frågor

    Anm:. Nästa sammanträde äger rum fredagen den 16 mars kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
    * Utrikes frågor
    * Jordbruk och fiske
    * Allmänna frågor
    * Allmänna frågor, artikel 50


    forts.