EU-nämndens sammanträde

13.00 onsdag 15 november 2017

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:11


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-11-15 kl. 13:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Sociala toppmötet i Göteborg den 17 november 2017
  Statsminister Stefan Löfven
  Information inför det sociala toppmötet i Göteborg den 17 november 2017
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 17 november
  kl. 09:00
  . Sammanträdet äger rum i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  * Allmänna frågor
  * Allmänna frågor, artikel 50