EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 21 april 2017

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:33


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-04-21 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor - sammanhållning
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 16 november 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 25 april 2017
 2. (ca kl. 09.15) Allmänna frågor (art. 50)
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 7 mars 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 27 april 2017
 3. Regeringens skrivelse om EU:s årsbok 2016
  Beredning av nämndens yttrande till UU
 4. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 24 och den 31 mars samt protokoll från sammanträdet den 31 mars 2017
 5. (ev.) Övriga frågor


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 28 april kl. 15:00
  i Skandiasalen (N3)
  och behandlar:
  * Europeiska rådet (art. 50)