EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 17 februari 2017

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:25


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-02-17 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 27 januari 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 21 februari 2017
 2. (ca kl. 09:45) Konkurrenskraft
  Statsrådet Per Bolund
  Återrapport från rådet den 28 november 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 februari 2017
 3. (ca. kl. 10:00) Konkurrenskraft
  Statssekreterare Eva Lindström
  Återrapport från möte i rådet den 28 november 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 februari 2017
 4. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 3 februari samt protokoll från sammanträdet den 10 februari 2017
 5. (ev.) Övriga frågor


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredag den 24 februari
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Transport, telekommunikation och energi
  * Miljö
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor