Kalender

Kammarens sammanträden är öppna för alla. Då och då håller utskotten öppna utfrågningar och seminarier, och EU-nämnden öppna sammanträden. Öppna sammanträden, utfrågningar, seminarier och vissa andra evenemang sänds också via webb-tv.

Sammanträdesplan 2016–2018(pdf, 448 kB)

Information om entréerna i riksdagen

tisdag 11 oktober

torsdag 13 oktober

torsdag 20 oktober

tisdag 25 oktober

torsdag 27 oktober

torsdag 10 november

torsdag 8 december