Sök (337 082 träffar)

Sortera

Betänkande 2017/18:FiU2

Förslagspunkter: 3
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-15 Beslut: 2017-12-15

Betänkande 2017/18:FiU2 (pdf, 2751 kB)

Betänkande 2017/18:FiU29

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-15 Beslut: 2017-12-15

Betänkande 2017/18:FiU29 (pdf, 382 kB)

Betänkande 2017/18:FiU4

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-15 Beslut: 2017-12-15

Betänkande 2017/18:FiU4 (pdf, 551 kB)

Betänkande 2017/18:FiU5

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-15 Beslut: 2017-12-15

Betänkande 2017/18:FiU5 (pdf, 350 kB)

Betänkande 2017/18:UFöU1

Bifall till proposition 2017/18:32. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-15 Beslut: 2017-12-15

Betänkande 2017/18:UFöU1 (pdf, 336 kB)

Betänkande 2017/18:UFöU2

Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med två tillkännagivanden till regeringen om att regeringen dels vid tre tillfällen under 2018 ska återrapportera till riksdagens utrikesutskott om insatsen, dels ska fortsätta att utveckla målformuleringarna i syfte att göra målen uppföljningsbara. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-15 Beslut: 2017-12-15

Betänkande 2017/18:UFöU2 (pdf, 335 kB)

Betänkande 2017/18:JuU19

Bifall till utskottets initiativ.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-14 Beslut: 2017-12-14

Betänkande 2017/18:JuU19 (pdf, 293 kB)

Betänkande 2017/18:SfU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 19
Justering: 2017-12-05 Debatt: 2017-12-14 Beslut: 2017-12-14

Betänkande 2017/18:SfU1 (pdf, 2602 kB)

Betänkande 2017/18:UbU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-14 Beslut: 2017-12-14

Betänkande 2017/18:UbU1 (pdf, 1699 kB)

Betänkande 2017/18:AU2

Bifall till proposition 2017/18:1 utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-13 Beslut: 2017-12-13

Betänkande 2017/18:AU2 (pdf, 792 kB)

Betänkande 2017/18:AU4

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 18
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-13 Beslut: 2017-12-13

Betänkande 2017/18:AU4 (pdf, 614 kB)

Betänkande 2017/18:CU7

Bifall till motion med förslag om ett tillkännagivande om att regeringen bör återkomma med lagförslag som minskar kraven på hållbarhetsrapportering för företag. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Justering: 2017-11-30 Debatt: 2017-12-13 Beslut: 2017-12-13

Betänkande 2017/18:CU7 (pdf, 334 kB)

Betänkande 2017/18:FiU19

Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-13 Beslut: 2017-12-13

Betänkande 2017/18:FiU19 (pdf, 1467 kB)

Betänkande 2017/18:FiU3

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-13 Beslut: 2017-12-13

Betänkande 2017/18:FiU3 (pdf, 611 kB)

Betänkande 2017/18:MJU1

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 1
Justering: 2017-12-05 Debatt: 2017-12-12 Beslut: 2017-12-13

Betänkande 2017/18:MJU1 (pdf, 1115 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Betänkande 2017/18:SoU1

Bifall till propositionen. Därmed avstyrker utskottet oppositionspartiernas alternativa budgetförslag. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Utskottet föreslår även ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att samma krav på tillstånd som gäller för enskilda för att yrkesmässigt bedriva verksamhet inom socialtjänsten även ska gälla för offentlig verksamhet enligt ett tillkännagivande som riksdagen gjorde 2017. Utskottets förslag grundar sig på två motionsyrkanden. Utskottet avstyrker övriga motionsförslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2017-12-05 Debatt: 2017-12-13 Beslut: 2017-12-13

Betänkande 2017/18:SoU1 (pdf, 2660 kB)

Betänkande 2017/18:UbU2

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-11-30 Debatt: 2017-12-13 Beslut: 2017-12-13

Betänkande 2017/18:UbU2 (pdf, 990 kB)

Betänkande 2017/18:UU3

Skrivelse 2016/17:160 läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-11-28 Debatt: 2017-12-12 Beslut: 2017-12-13

Betänkande 2017/18:UU3 (pdf, 298 kB)

Betänkande 2017/18:AU1

25,6 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Mest pengar, cirka 19,3 miljarder kronor, går till ersättningar till kommuner och landsting för deras kostnader i samband med flyktingmottagandet. Knappt 5,2 miljarder kronor går till etableringsersättningar till nyanlända invandrare som deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser. 334 miljoner kronor går till särskilda jämställdhetsåtgärder, exempelvis en fortsatt satsning på att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 80,3 miljoner kronor går till Jämställdhetsmyndigheten som inleder sitt arbete i januari 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-12-05 Debatt: 2017-12-11 Beslut: 2017-12-12

Betänkande 2017/18:AU1 (pdf, 627 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering