Sök (548 393 träffar)

Sortera

Betänkande 2018/19:SoU2


Beredning: 2018-10-25 Justering: 2018-11-13 Debatt: 2018-11-22 Beslut: 2018-11-28

Betänkande 2018/19:SoU5


Beredning: 2018-10-25 Justering: 2018-11-13 Debatt: 2018-11-22 Beslut: 2018-11-28

Betänkande 2018/19:SoU6


Beredning: 2018-10-25 Justering: 2018-11-13 Debatt: 2018-11-22 Beslut: 2018-11-28

Betänkande 2018/19:CU2


Justering: 2018-11-06 Debatt: 2018-11-15 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:CU3


Justering: 2018-11-06 Debatt: 2018-11-15 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:CU4


Beredning: 2018-10-25 Justering: 2018-11-13 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:FiU13


Beredning: 2018-10-23 Justering: 2018-11-13 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:FiU16


Beredning: 2018-10-18 Justering: 2018-11-13 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:JuU5


Beredning: 2018-10-18 Justering: 2018-11-08 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:JuU6


Beredning: 2018-10-25 Justering: 2018-11-15 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:JuU7


Beredning: 2018-10-25 Justering: 2018-11-15 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:KU12


Beredning: 2018-10-18 Justering: 2018-11-08 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:KU8


Beredning: 2018-11-06 Justering: 2018-11-13 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:KU9


Beredning: 2018-10-25 Justering: 2018-11-13 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:SfU9


Justering: 2018-11-06 Debatt: 2018-11-15 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:UbU3


Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:UbU4


Debatt: 2018-11-15 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:UbU5


Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:FiU12


Beredning: 2018-10-23 Justering: 2018-11-06 Debatt: 2018-11-14 Beslut: 2018-11-14

Betänkande 2018/19:FiU15


Beredning: 2018-10-23 Justering: 2018-11-06 Debatt: 2018-11-14 Beslut: 2018-11-14