Sök (476 träffar)

Betänkande 2000/01:BoU7

Ärendet återförvisades till bostadsutskottet för ytterligare beredning (se även 2000/01:BoU11 och 2000/01:BoU13).


Beredning: 2001-01-23 Justering: 2001-02-22 Debatt: 2001-03-08 Beslut: 2001-08-14

Betänkande 2000/01:BoU7 (doc, 123 kB)

Betänkande 2000/01:BoU13

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning med syfte att öka medborgarnas inflytande över sådana förändringar i läns- och landstingsindelningen som gäller deras kommun. Bakgrunden är regeringens avslag på Heby kommuns ansökan om att kommunen ska överföras från Västmanlands län till Uppsala län. Ansökan skedde efter en folkomröstning som genomfördes i kommunen i samband med 1998 års allmänna val. Vid omröstningen uttalade sig en majoritet för ett länsbyte.


Justering: 2001-05-31 Debatt: 2001-06-11 Beslut: 2001-06-12

Betänkande 2000/01:BoU13 (doc, 148 kB)

Betänkande 2000/01:BoU11

Riksdagen uttalade, med anledning av motionsförslag, att det är naturligt att ompröva frågan om bildandet av Torslanda kommun. Riksdagen uttalade också, med anledning av motionsförslag, att det finns anledning att i särskild ordning utreda frågan om att bilda Ljungskile kommun. I båda fallen hänvisades till Kommundemokratikommitténs uppdrag, som syftar till att underlätta kommundelningar och där de lokala inflytelsefrågorna lyfts fram, och till den breda opinionen för en delning. Riksdagen avslog också motioner från allmänna motionstiden 2000 om bl.a. kommunindelningen och om försöksverksamheten med regionala självstyrelseorgan i vissa län.


Beredning: 2001-03-22 Justering: 2001-03-22 Debatt: 2001-03-29 Beslut: 2001-04-06

Betänkande 2000/01:BoU11 (doc, 90 kB)