Sök (17 982 träffar)

Betänkande 2017/18:FiU12

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-09-21 Debatt: 2017-09-27 Beslut: 2017-09-27

Betänkande 2017/18:FiU12 (pdf, 271 kB)

Betänkande 2017/18:FiU8

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2017-09-21 Debatt: 2017-09-27 Beslut: 2017-09-27

Betänkande 2017/18:FiU8 (pdf, 427 kB)

Betänkande 2017/18:UbU3

Om en elev som går ett introduktionsprogram i gymnasiet flyttar till en annan kommun ska eleven ha rätt att fortsätta utbildningen i den nya kommunen. Syftet med introduktionsprogrammen är att de ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Rätten att fullfölja utbildningen gäller antingen det påbörjade introduktionsprogrammet eller ett annat introduktionsprogram som finns hos den nya hemkommunen. I vissa fall kan utbildningen också fullföljas vid en fristående gymnasieskola. Lagändringen innebär ett förtydligande av skollagen.

Riksdagen sa ja regeringens förslag och lagändringen börjar gälla den 1 november 2017.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-09-14 Debatt: 2017-09-21 Beslut: 2017-09-21

Betänkande 2017/18:UbU3 (pdf, 444 kB) Webb-tv debatt om förslag: Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun

Betänkande 2017/18:SoU2

Bifall till propositionen. Tillkännagivande om att regeringen snarast bör fullfölja arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista. Därmed bifaller riksdagen ett motionsyrkande.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2017-09-14 Debatt: 2017-09-27 Beslut: 2017-09-27

Betänkande 2017/18:SoU2 (pdf, 637 kB)

Betänkande 2017/18:NU3


Beredning: 2017-10-26 Justering: 2017-11-23

Betänkande 2017/18:NU2


Beredning: 2017-11-09 Justering: 2017-11-30

Betänkande 2017/18:NU1


Beredning: 2017-11-09 Justering: 2017-11-30

Betänkande 2017/18:SfU12


Beredning: 2017-10-12 Justering: 2017-11-07

Betänkande 2017/18:SfU6


Beredning: 2017-10-12 Justering: 2017-11-07

Betänkande 2017/18:KrU1


Beredning: 2017-10-24 Justering: 2017-11-23

Betänkande 2017/18:UU9


Beredning: 2017-11-07 Justering: 2018-02-13

Betänkande 2017/18:UU8


Beredning: 2017-09-21 Justering: 2017-11-09

Betänkande 2017/18:UU6


Beredning: 2017-09-26 Justering: 2017-11-09

Betänkande 2017/18:UU3


Beredning: 2017-10-19 Justering: 2017-12-07

Betänkande 2017/18:UU2


Beredning: 2017-10-26 Justering: 2017-11-28

Betänkande 2017/18:UU1


Beredning: 2017-10-26 Justering: 2017-11-23

Betänkande 2017/18:UFöU2


Betänkande 2017/18:UFöU1


Betänkande 2017/18:FiU29


Beredning: 2017-11-28 Justering: 2017-12-07