Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

Yttrande 2017/18:KU8yKonstitutionsutskottets yttrande

2017/18:KU8y

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

Till socialutskottet

Socialutskottet beslutade den 19 april 2018 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter och följdmotioner.

Konstitutionsutskottet ser sammanfattningsvis, från de utgångspunkter som utskottet har att beakta, inte några hinder mot att socialutskottet tillstyrker propositionen. Utskottet betonar vikten av att även andra åtgärder vidtas; bland det utskottet tar upp finns fortsatt transformering av barn­konventionen. När det gäller den väg­ledning som regeringen aviserar i propositionen betonar utskottet att det inte får bli så att vägledningen i praktiken
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2018-05-03 Justering: 2018-05-17 Trycklov: 2018-05-18