Planerade ärenden för kammaren

Uttag 2017/18:plan

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare.

Onsdag 24 januari klockan 09.00

Försvarsutskottet

Justitieutskottet

  • Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet
    Betänkande 2017/18:JuU6

Trafikutskottet

Skatteutskottet


Onsdag 31 januari klockan 09.00

Konstitutionsutskottet

Utbildningsutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Onsdag 7 februari klockan 09.00

Trafikutskottet

Konstitutionsutskottet

Socialförsäkringsutskottet

  • Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet
    Betänkande 2017/18:SfU10

Kulturutskottet

Utbildningsutskottet


Torsdag 15 februari klockan 12.00

Arbetsmarknadsutskottet

Försvarsutskottet

Justitieutskottet


Onsdag 28 februari klockan 09.00

Utrikesutskottet

Socialutskottet

Arbetsmarknadsutskottet

  • Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
    Betänkande 2017/18:AU6

Trafikutskottet

Näringsutskottet

Civilutskottet

Utbildningsutskottet


Torsdag 1 mars klockan 12.00

Finansutskottet

Civilutskottet

Kulturutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Onsdag 7 mars klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 8 mars klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 14 mars klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 15 mars klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 21 mars klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 22 mars klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Tisdag 27 mars klockan 13.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 28 mars klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 11 april klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 12 april klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 18 april klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 19 april klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 25 april klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 26 april klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 2 maj klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 3 maj klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Tisdag 15 maj klockan 13.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 16 maj klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 17 maj klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Tisdag 22 maj klockan 13.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 23 maj klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 24 maj klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 30 maj klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 31 maj klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 7 juni klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Måndag 11 juni klockan 11.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 13 juni klockan 09.15

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 14 juni klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Måndag 18 juni klockan 11.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Tisdag 19 juni klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 20 juni klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.


Uppdaterad: 2018-01-23 09:03:51