Allmänna motionstiden 2018

Uttag 2018/19

2018/19
Totalt 80 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2018

Motion 2018/19:121 av Pia Steensland (KD)
Kombinationsanställning för forskare vid universitet eller högskola och lärare på gymnasieskola

Motion 2018/19:120 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Tåginfrastruktur i sydöstra Sverige

Motion 2018/19:119 av Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Polisbemanning på landsbygden

Motion 2018/19:118 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD)
Marinarkeologiskt museum

Motion 2018/19:117 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Öppen källkod

Motion 2018/19:116 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD)
Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok

Motion 2018/19:115 av Jimmy Loord (KD)
Fler YH-utbildningar i hela landet

Motion 2018/19:114 av Magnus Persson (SD)
Likställ våld mot polis- och bevakningshund med våld mot tjänsteman i straffskalan

Motion 2018/19:113 av Magnus Persson (SD)
Förbud mot fällfångst av vildsvin

Motion 2018/19:112 av Magnus Persson (SD)
Licens på enhandsvapen för statliga eftersöksjägare

Motion 2018/19:111 av Richard Jomshof (SD)
Stopp för utländsk finansiering av moskéer

Motion 2018/19:110 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot heltäckande muslimsk slöja

Motion 2018/19:109 av Staffan Eklöf (SD)
Förfarande för faktagranskning av EU-domstolens underlag

Motion 2018/19:108 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Jämställdhet

Motion 2018/19:107 av Staffan Eklöf (SD)
Översyn av färdtjänstens funktion, sanktioner och kompensation

Motion 2018/19:106 av Robert Stenkvist (SD)
En andra chans för kommunala friskolor och fritidshem

Motion 2018/19:105 av Robert Stenkvist (SD)
Låt inte elever komma ohjälpligt efter i grundskolan

Motion 2018/19:104 av Robert Stenkvist (SD)
Garantera verksamheten vid Uppåkra

Motion 2018/19:103 av Jimmy Loord (KD)
Utöka uppdraget till samordningsförbunden

Motion 2018/19:102 av Angelika Bengtsson (SD)
Sverigeturné för Kungliga Operan

Motion 2018/19:101 av Angelika Bengtsson (SD)
Tillståndsplikt för utförande av laserbehandling

Motion 2018/19:100 av Angelika Bengtsson (SD)
Valhemlighet med valsedel

Motion 2018/19:99 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare

Motion 2018/19:98 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Nyckelfri hemtjänst

Motion 2018/19:97 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Ny förbindelse mellan Sverige och Danmark

Motion 2018/19:96 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Nationalsången

Motion 2018/19:95 av Jörgen Grubb (SD)
Gemensamt digitalt system för alla Sveriges vårdenheter för att öka patientsäkerheten

Motion 2018/19:94 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Dansbandsmomsen

Motion 2018/19:93 av Angelica Lundberg (SD)
Barnsäkerhet i bil

Motion 2018/19:92 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Låsta föräldradagar vid vårdnadstvister

Motion 2018/19:91 av Angelica Lundberg (SD)
Skatteväxla för folkhälsan

Motion 2018/19:90 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Reserverat barnbidrag vid vårdnadstvister

Motion 2018/19:89 av Staffan Eklöf (SD)
Underlättande av folkinitiativ

Motion 2018/19:88 av Staffan Eklöf (SD)
Möjliggöra återinträde i akademisk forskning

Motion 2018/19:87 av Alexander Christiansson (SD)
Stöd förföljda kristna

Motion 2018/19:86 av Alexander Christiansson (SD)
Stoppa bistånd till den palestinska myndigheten

Motion 2018/19:85 av Alexander Christiansson (SD)
Flytta den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem

Motion 2018/19:84 av Alexander Christiansson (SD)
Avkvotering av föräldraförsäkringen

Motion 2018/19:83 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Landsbygdens kulturarv

Motion 2018/19:82 av Runar Filper m.fl. (SD)
Kriminell djurrättsaktivism

Motion 2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Fiske och vattenbruk

Motion 2018/19:80 av Mats Nordberg m.fl. (SD)
En skogspolitik för Sverige

Motion 2018/19:79 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)
Gör bankkontonummer flyttbara

Motion 2018/19:78 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Arbetsmarknad

Motion 2018/19:77 av Mikael Eskilandersson (SD)
Digitalt röstningsförfarande vid allmänna val

Motion 2018/19:76 av Mikael Eskilandersson (SD)
Minska antalet riksdagsledamöter

Motion 2018/19:75 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)
Rimlig rätt till försörjningsstöd

Motion 2018/19:74 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)
Utse Granskningsnämnden genom en parlamentarisk grupp

Motion 2018/19:64 av David Lång m.fl. (SD)
Tullverkets inriktning 2019

Motion 2018/19:63 av David Lång m.fl. (SD)
Skatteverkets inriktning 2019

Motion 2018/19:62 av David Lång m.fl. (SD)
Kronofogdemyndighetens inriktning 2019

Motion 2018/19:51 av Björn Söder (SD)
Återför ansvaret för att föreslå ny statsminister för riksdagen till statschefen

Motion 2018/19:47 av Richard Jomshof (SD)
Neutrala polisuniformer

Motion 2018/19:45 av Robert Stenkvist (SD)
Utländska investeringar av strategisk betydelse

Motion 2018/19:44 av Björn Söder m.fl. (SD)
Uppåkra Arkeologiska Center

Motion 2018/19:39 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)
En likvärdig och bra psykiatri över hela landet

Motion 2018/19:38 av Robert Stenkvist och Fredrik Lindahl (båda SD)
Inför tidsgränser för användandet av språktolk

Motion 2018/19:36 av Richard Jomshof (SD)
Folkomröstning om invandringspolitiken

Motion 2018/19:35 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot icke-medicinsk omskärelse

Motion 2018/19:34 av Richard Jomshof (SD)
Beslagtagande av asylsökandes ägodelar

Motion 2018/19:33 av Richard Jomshof (SD)
Slöjförbud i den svenska för- och grundskolan

Motion 2018/19:32 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Förbud mot böneutrop

Motion 2018/19:31 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD)
Nationella riktlinjer och kontroll av valobservatörer

Motion 2018/19:30 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD)
Utbildning i hedersproblematik för skolpersonal

Motion 2018/19:16 av Björn Söder (SD)
Upphörande av bistånd till den palestinska myndigheten

Motion 2018/19:15 av Björn Söder (SD)
Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2018/19:14 av Björn Söder (SD)
Ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal

Motion 2018/19:13 av Björn Söder (SD)
Ändring i riksdagsordningen gällande sammansättningen av krigsdelegationens presidium

Motion 2018/19:12 av Björn Söder (SD)
Låt Alma Johansson få en plats i de goda gärningarnas rum

Motion 2018/19:11 av Björn Söder (SD)
Ändrad placering av ledamöter i plenisalen

Motion 2018/19:10 av Björn Söder (SD)
Återinförande av det kungliga ordensväsendet

Motion 2018/19:9 av Björn Söder (SD)
Svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer

Motion 2018/19:8 av Björn Söder (SD)
Avtal om användning av Nordostpassagen

Motion 2018/19:7 av Torkild Strandberg (L)
Förberedande studie av fast förbindelse mellan Sverige och Danmark

Motion 2018/19:6 av Jimmy Loord (KD)
Viltstängsel i Kalmar län

Motion 2018/19:5 av Robert Stenkvist (SD)
Skärp straffen för fornminnesbrott

Motion 2018/19:4 av Robert Stenkvist (SD)
Bevara och levandegör språket älvdalska

Motion 2018/19:3 av Robert Stenkvist (SD)
Krav på registrering av kontantkort

Motion 2018/19:2 av Robert Stenkvist (SD)
Ett läromedelsråd för skolan

Motion 2018/19:1 av Robert Stenkvist (SD)
Nya medel för slussarna i TrollhättanUppdaterad: 2018-10-19 00:07:24