Allmänna motionstiden 2017

Uttag 2017/18:AMT

2017/18
Totalt 289 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2017

Motion 2017/18:300 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Statens ansvar för dåliga skolor

Motion 2017/18:299 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Flygtrafik till Gotland

Motion 2017/18:298 av Jesper Skalberg Karlsson och Sofia Fölster (båda M)
Ungdomsförbundens plats i skolan

Motion 2017/18:297 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Byggnormerna

Motion 2017/18:296 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)
Gårdsförsäljning

Motion 2017/18:295 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)
Övervakningskameror

Motion 2017/18:292 av Niclas Malmberg (MP)
Reformerad kemikalieskatt

Motion 2017/18:291 av Niclas Malmberg (MP)
Skarp avslutning på nyförsäljning av fossilbränsledrivna bilar

Motion 2017/18:290 av Jan Lindholm (MP)
Tillgång till litteratur för synskadade

Motion 2017/18:289 av Jan Lindholm (MP)
Lagstiftning om penningenhet i grundlag

Motion 2017/18:288 av Jan Lindholm (MP)
Fri motionsrätt i riksdagen

Motion 2017/18:287 av Jan Lindholm (MP)
Vätgassamhället kommer med stora kliv

Motion 2017/18:286 av Jan Lindholm (MP)
Förbud mot tunga oljor i Arktis

Motion 2017/18:285 av Jan Lindholm (MP)
Solenergi på riksdagens tak

Motion 2017/18:284 av Jan Lindholm (MP)
Dubbelspåret mellan Falun och Borlänge

Motion 2017/18:283 av Jan Lindholm (MP)
Biokolmetoden

Motion 2017/18:282 av Jan Lindholm (MP)
One Health

Motion 2017/18:281 av Jan Lindholm (MP)
Rökförbud i riksdagen

Motion 2017/18:280 av Jan Lindholm (MP)
Luleälvens framtid

Motion 2017/18:279 av Ola Johansson (C)
Översyn av EBO-lagstiftningen

Motion 2017/18:278 av Ola Johansson och Helena Lindahl (båda C)
Motverka människohandel, prostitution och sexköp

Motion 2017/18:277 av Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson (båda C)
Behovet av förvaltande allmän jakt på säl

Motion 2017/18:276 av Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson (båda C)
Gasutvinning

Motion 2017/18:275 av Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C)
Vargstammens storlek och skyddsjakt på varg i fårskötselområden

Motion 2017/18:274 av Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C)
Krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning

Motion 2017/18:273 av Per-Ingvar Johnsson (C)
Avskaffande av radio- och tv-avgiften

Motion 2017/18:272 av Eskil Erlandsson och Per-Ingvar Johnsson (båda C)
Förenkling av licenshantering vid vapenbyte

Motion 2017/18:271 av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C)
Stiftelsers fördelar vid konkurrens om skogs- och jordbruksmark

Motion 2017/18:270 av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C)
Jordförvärvslagen

Motion 2017/18:269 av Staffan Danielsson (C)
Förhindrande av falska konkursansökningar

Motion 2017/18:268 av Staffan Danielsson (C)
Mindre fosforläckage genom reduktionsfiske

Motion 2017/18:267 av Staffan Danielsson (C)
Minska kraftigt rovdjursdödandet av renar

Motion 2017/18:266 av Staffan Danielsson (C)
Likställande av mopedbilar med A- och epatraktorer

Motion 2017/18:265 av Staffan Danielsson (C)
Krafttag mot de som bedrar välfärden

Motion 2017/18:264 av Eskil Erlandsson och Per-Ingvar Johnsson (båda C)
Trafikskadat vilt

Motion 2017/18:263 av Staffan Danielsson (C)
Fingeravtryck och ansiktsidentifiering

Motion 2017/18:262 av Staffan Danielsson (C)
Garantipension och vanlig pension

Motion 2017/18:261 av Staffan Danielsson (C)
Stångådalsbanan, Tjustbanan och riksväg 35

Motion 2017/18:260 av Staffan Danielsson (C)
Arbetsmiljö i skolan

Motion 2017/18:259 av Solveig Zander och Annika Qarlsson (båda C)
Lipödem – en sjukdom där det behövs mer forskning och kunskap och bättre vård

Motion 2017/18:258 av Annika Qarlsson och Solveig Zander (båda C)
Abortregister

Motion 2017/18:257 av Anders Åkesson och Ola Johansson (båda C)
Förenklade regler för omräkning av andelstal i vägsamfälligheter

Motion 2017/18:256 av Solveig Zander (C)
En bättre skolmiljö

Motion 2017/18:255 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)
En klok och effektiv markanvändning

Motion 2017/18:254 av Annika Qarlsson och Helena Lindahl (båda C)
En mer jämlik förlossningsvård

Motion 2017/18:253 av Per-Ingvar Johnsson (C)
Dubbelspår på järnvägssträckan Hässleholm–Kristianstad

Motion 2017/18:252 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)
Delgivning vid inskränkning av äganderätten

Motion 2017/18:251 av Thomas Finnborg (M)
Nationell handlingsplan mot antisemitism

Motion 2017/18:250 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Långsiktig miljöklassificering i fordonssektorn

Motion 2017/18:249 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Obligatorisk flytväst i fritidsbåt

Motion 2017/18:248 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Lag om bakåtvända bilbarnstolar

Motion 2017/18:247 av Edward Riedl (M)
Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri

Motion 2017/18:246 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C)
Skrotningspremie för gamla bilar

Motion 2017/18:245 av Anders Åkesson och Peter Helander (båda C)
Markintrång

Motion 2017/18:244 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C)
Egenanställning

Motion 2017/18:243 av Solveig Zander (C)
Kommunala pensionärsråd

Motion 2017/18:242 av Solveig Zander (C)
Fler åtgärder mot rökning

Motion 2017/18:241 av Solveig Zander (C)
Studie- och yrkesvägledning för äldre

Motion 2017/18:240 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C)
Dansbandsmomsen

Motion 2017/18:239 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C)
Forskning och rådgivning kring insjöfiske och vattenbruk

Motion 2017/18:238 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C)
Regionalt inflytande över kompetensförsörjning

Motion 2017/18:237 av Anders Åkesson och Ola Johansson (båda C)
Överlåtelse av tillstånd att fiska ål

Motion 2017/18:236 av Anders Åkesson (C)
Okunskap hindrar kooperationen i Sverige

Motion 2017/18:235 av Anders Åkesson (C)
Översyn av kraven för taxilegitimation

Motion 2017/18:234 av Anders Åkesson (C)
Indexering av gränsen för gåvor till anställda

Motion 2017/18:233 av Anders Åkesson (C)
Vattenbrist

Motion 2017/18:232 av Solveig Zander (C)
Personer med sjukersättning ska få lön

Motion 2017/18:231 av Solveig Zander (C)
Gårdsförsäljning av öl och vin

Motion 2017/18:230 av Anders Åkesson (C)
Fågeln skarv

Motion 2017/18:229 av Said Abdu (L)
Stoppa pojkrumsfascisterna, lex Kronan

Motion 2017/18:228 av Jan Björklund m.fl. (L)
Feministisk utrikespolitik

Motion 2017/18:225 av Jan Björklund m.fl. (L)
Medlemskap i Nato

Motion 2017/18:224 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Civiläktenskap och obligatorisk civil vigsel

Motion 2017/18:223 av Bengt Eliasson (L)
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:222 av Bengt Eliasson (L)
Nationell handlingsplan för suicidprevention

Motion 2017/18:221 av Said Abdu (L)
Skärpta straff för onykterhet i trafiken

Motion 2017/18:220 av Lars Tysklind (L)
Bevarandet av det rörliga och det flytande kulturarvet

Motion 2017/18:219 av Maria Weimer (L)
Scenkonst till alla barn

Motion 2017/18:218 av Emma Carlsson Löfdahl (L)
Möjlighet till föräldraledighet från politiska uppdrag

Motion 2017/18:217 av Lars Tysklind och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)
Folkbokföring vid dubbelt boende

Motion 2017/18:216 av Emma Carlsson Löfdahl (L)
Vårdnadshavares rätt till information

Motion 2017/18:215 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)
Utbyggnad av riksväg 26

Motion 2017/18:214 av Emma Carlsson Löfdahl (L)
Bullerservitut

Motion 2017/18:213 av Lars Tysklind (L)
Bohusbanan och Lysekilsbanan

Motion 2017/18:212 av Lars Tysklind (L)
Ersättande av färjetrafik med broar

Motion 2017/18:211 av Lars Tysklind (L)
En ändrad organisering av landets lantmäteriverksamhet

Motion 2017/18:210 av Lars Tysklind och Said Abdu (båda L)
Slussleden i Trollhätte kanal

Motion 2017/18:209 av Bengt Eliasson (L)
Rätt till undervisning i punktskrift

Motion 2017/18:208 av Bengt Eliasson (L)
Stärk skolhälsovården

Motion 2017/18:207 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)
Rusta upp järnvägsstråken Halmstad–Markaryd och Halmstad–Nässjö

Motion 2017/18:206 av Said Abdu (L)
Brottsoffers rätt till statlig ersättning

Motion 2017/18:205 av Said Abdu och Fredrik Malm (båda L)
Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige

Motion 2017/18:204 av Edward Riedl (M)
Fribelopp vid högre studier

Motion 2017/18:203 av Edward Riedl (M)
Kunskapscentrum för deep brain stimulation (DBS) i Umeå

Motion 2017/18:202 av Edward Riedl (M)
Ideellt arbetande idrottslärare

Motion 2017/18:201 av Thomas Finnborg (M)
Förutsättningarna för industriföretag

Motion 2017/18:200 av Ola Johansson (C)
Förenklad delning av patientinformation

Motion 2017/18:199 av Ola Johansson (C)
Tillåt fler språk än svenska vid myndighetsutövning

Motion 2017/18:198 av Ola Johansson (C)
Förlängd nedfrysningstid för befruktade äggceller

Motion 2017/18:197 av Ola Johansson (C)
Stoppa förekomsten av fruimport och våld mot anknytningskvinnor

Motion 2017/18:196 av Ola Johansson (C)
Båtcharterföretag och föreningsdriven passagerartrafik

Motion 2017/18:195 av Ola Johansson (C)
Jämställt bistånd för miljö och klimat

Motion 2017/18:194 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD)
Vård på lika villkor för hela befolkningen – likvärdiga patientavgifter

Motion 2017/18:193 av Markus Wiechel (SD)
Lätt mc med B-körkort

Motion 2017/18:192 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)
Minskad användning av palmolja

Motion 2017/18:191 av Markus Wiechel (SD)
Märkning av salthalt

Motion 2017/18:190 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Nationellt journalsystem för en bättre sjukvård

Motion 2017/18:189 av Markus Wiechel (SD)
Privat- och hushållsekonomi i skolan

Motion 2017/18:188 av Markus Wiechel (SD)
Polisens åtkomst till hälso- och sjukhusuppgifter rörande krigs- eller terrorbrott

Motion 2017/18:187 av Markus Wiechel (SD)
Patientvänlig hantering av läkemedelsförmånen

Motion 2017/18:186 av Markus Wiechel (SD)
Rekrytering av rektorer

Motion 2017/18:185 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)
Skärpta krav för bl.a. trubbnosdjur

Motion 2017/18:184 av Markus Wiechel (SD)
Slopat bistånd till PLO

Motion 2017/18:183 av Markus Wiechel (SD)
Bekämpa hemlöshet genom "bostad först"

Motion 2017/18:182 av Markus Wiechel (SD)
En levande och välmående skärgård

Motion 2017/18:181 av Markus Wiechel (SD)
Fotboja på utvisningsdömda

Motion 2017/18:180 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Ersättning för narkolepsi till följd av Pandemrixvaccinering

Motion 2017/18:179 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)
Förbud mot delfinarier

Motion 2017/18:178 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förbud mot konfessionella friskolor

Motion 2017/18:177 av Markus Wiechel (SD)
Företagsamhet i skolan

Motion 2017/18:176 av Markus Wiechel (SD)
Internationellt erkänd deklaration om djurs välfärd

Motion 2017/18:175 av Edward Riedl (M)
Ökat bostadsbyggande

Motion 2017/18:174 av Jeff Ahl och Angelika Bengtsson (båda SD)
Extra stöd till svensk damhockey

Motion 2017/18:173 av Jeff Ahl och Markus Wiechel (båda SD)
Grovt djurplågeri och djurplågeri mot tjänstedjur

Motion 2017/18:172 av Jeff Ahl (SD)
Kortare sjuksköterskeutbildning för undersköterskor

Motion 2017/18:171 av Jeff Ahl (SD)
Lagstiftning och rekommendationer för att motverka ett kontantlöst samhälle

Motion 2017/18:170 av Jeff Ahl (SD)
Livstidsstraff för pedofiler

Motion 2017/18:169 av Jeff Ahl (SD)
Militär utrustning hemma för effektivare mobilisering

Motion 2017/18:168 av Jeff Ahl och Björn Söder (båda SD)
Motverkande av subversiv kriminell aktivitet

Motion 2017/18:167 av Jeff Ahl (SD)
Rimliga arvoden för riksdagsledamöter, ministrar och statsråd

Motion 2017/18:166 av Jeff Ahl (SD)
Samma regler för riksdagsledamöter och regeringsföreträdare som för medborgare med a-kassa

Motion 2017/18:165 av Jeff Ahl (SD)
Ändrad policy för användande av EU-flaggan vid riksdagen och svenska myndigheter

Motion 2017/18:164 av Jeff Ahl och Dennis Dioukarev (båda SD)
Lagstiftning om politiskt oberoende myndighetschefer och landshövdingar

Motion 2017/18:163 av Jeff Ahl (SD)
Svensk tydlighet vad avser Sveriges säkerhetspolitik i Östersjö- och Arktisregionen

Motion 2017/18:162 av Jeff Ahl (SD)
Beväpnad polis utanför ordinarie tjänstetid

Motion 2017/18:161 av Jeff Ahl (SD)
Folkhälsoskatteväxling

Motion 2017/18:160 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Kostbidrag för celiaki

Motion 2017/18:159 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Dansbandsmomsen

Motion 2017/18:158 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Nyckelfri hemtjänst

Motion 2017/18:157 av Said Abdu (L)
Ung Företagsamhet

Motion 2017/18:156 av Said Abdu (L)
Avsätt en del av miljöbudgeten till forsknings- och innovationsprojekt

Motion 2017/18:155 av Said Abdu (L)
Brist på rent vatten i Sverige kan lösas med innovativa och miljövänliga företagare och uppfinnare

Motion 2017/18:154 av Said Abdu (L)
Fokus på tryggare handelsplatser genom riktade insatser mot organiserade ligor

Motion 2017/18:153 av Said Abdu (L)
Folkbildning och folkrörelser

Motion 2017/18:152 av Said Abdu (L)
Välkomna framtidens tjänstebaserade mediekonsumtion

Motion 2017/18:151 av Said Abdu (L)
Länge leve Dalsland och Värmland

Motion 2017/18:150 av Said Abdu (L)
Energieffektivisering av fastigheter och bostäder för att nå Sveriges energi- och klimatmål

Motion 2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L)
Gränshandel och eftersatt infrastruktur mellan Sverige och Norge

Motion 2017/18:148 av Roger Haddad (L)
Förhindra bidragsberoende och underlätta nyanländas integration

Motion 2017/18:147 av Roger Haddad (L)
Könsseparerade badtider

Motion 2017/18:146 av Said Abdu (L)
Förändring av benämningen för utgiftsområde 24 Näringsliv i statsbudgeten

Motion 2017/18:145 av Said Abdu (L)
Frigivning av Dawit Isaak

Motion 2017/18:144 av Said Abdu (L)
Utöka användandet av elektronisk fotboja vid kontaktförbud

Motion 2017/18:143 av Said Abdu (L)
Lagstifta om alkolås i rattfylleridömdas fordon

Motion 2017/18:142 av Said Abdu (L)
Återinförande av ämbetsmannaansvaret

Motion 2017/18:141 av Said Abdu (L)
Inrätta en författningsdomstol i Sverige

Motion 2017/18:140 av Said Abdu (L)
Expansionen av regeringskansliets personalstyrka

Motion 2017/18:139 av Said Abdu (L)
Förstatliga universitetssjukhusen

Motion 2017/18:138 av Said Abdu (L)
Handel med Palestina

Motion 2017/18:137 av Said Abdu (L)
Industrimuseer för att öka turismen och stärka intresset för teknisk utbildning

Motion 2017/18:136 av Said Abdu (L)
Förverkligande av förslagen i SOU-utredning 2016:2 Effektiv vård

Motion 2017/18:135 av Said Abdu (L)
Inkluderande av intjänad inkomst- och premiepension i giftorättsgodset

Motion 2017/18:134 av Said Abdu (L)
Översyn för att stärka den svenska klockindustrin

Motion 2017/18:133 av Said Abdu (L)
Inrätta en kommunal standard i välfärdssystemet

Motion 2017/18:132 av Said Abdu (L)
Öka andelen inhemsk produktion av matråvaror och halvfabrikat som har ursprung i andra matkulturer

Motion 2017/18:131 av Said Abdu (L)
Erfarenheter av svenska avtynade branscher inför framtiden

Motion 2017/18:130 av Said Abdu (L)
Miljöavgifter – en strategisk plan för Vänern

Motion 2017/18:129 av Said Abdu (L)
Underlätta för den svenska träindustrin som ett led i en hållbar klimat- och sysselsättningspolitik

Motion 2017/18:128 av Roger Haddad (L)
Krav på att vara lärare innan man påbörjar rektorsutbildningen

Motion 2017/18:127 av Said Abdu (L)
Tiggeri ur ett näringspolitiskt perspektiv – ekonomiskt stöd utan motprestation

Motion 2017/18:126 av Said Abdu (L)
Avskaffande av preliminärskatten

Motion 2017/18:125 av Edward Riedl (M)
Förtroendet för allemansrätten

Motion 2017/18:124 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Bygglov för vindkraftsparker

Motion 2017/18:123 av Allan Widman (L)
Förbud mot skyddsvästar

Motion 2017/18:122 av Allan Widman (L)
Medalj för särskilt berömvärda internationella insatser

Motion 2017/18:121 av Allan Widman (L)
Bilmålvakter

Motion 2017/18:117 av Björn Rubenson (KD)
Sekretesslagen och lindriga brott i LSS-bostäder

Motion 2017/18:116 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Vattenförsörjning

Motion 2017/18:112 av Jimmy Ståhl (SD)
Alkometer

Motion 2017/18:111 av Jimmy Ståhl (SD)
Attefallshus

Motion 2017/18:110 av Jimmy Ståhl (SD)
Fastighetsskatt

Motion 2017/18:109 av Jimmy Ståhl (SD)
Västlänken

Motion 2017/18:108 av Jimmy Ståhl (SD)
Parkeringsbot

Motion 2017/18:107 av Jimmy Ståhl (SD)
Nationella id-kort

Motion 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP)
Barnkonventionen till lag

Motion 2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP)
Nattågstrafik på europeiska kontinenten

Motion 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD)
Kompetens- och utbildningsbehoven inom handeln

Motion 2017/18:103 av Edward Riedl (M)
Förenklad handel mellan Sverige och Norge

Motion 2017/18:102 av Edward Riedl (M)
Ekonomiska frizoner i glesbygden

Motion 2017/18:101 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Gemensam klädsel

Motion 2017/18:100 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)
Lärosäten måste korrelera antalet utbildningsplatser med tillgången på studentbostäder

Motion 2017/18:99 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Inför tidsgränser för användandet av språktolk

Motion 2017/18:98 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok

Motion 2017/18:97 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Investera i en framtida sydostkustbana

Motion 2017/18:96 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Marinarkeologiskt museum

Motion 2017/18:95 av Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Polisbemanning på landsbygden

Motion 2017/18:94 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Öppen källkod

Motion 2017/18:93 av Mikael Eskilandersson (SD)
Cykelhjälm

Motion 2017/18:92 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (båda SD)
Gör bankkontonummer flyttbara

Motion 2017/18:91 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD)
Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping

Motion 2017/18:90 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)
Tillåt dikning av skogsmark

Motion 2017/18:89 av Mikael Eskilandersson (SD)
Ta bort tillståndskravet för att ta jordbruksmark ur produktion

Motion 2017/18:88 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Bygget av järnvägstunnel i Varbergs kommun

Motion 2017/18:87 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Utbyggnad av vägnätet i Halland

Motion 2017/18:86 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Representation från motorhobbyn i berörda myndigheter

Motion 2017/18:85 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
En slopad kommunal fastighetsavgift

Motion 2017/18:84 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Slopa ränteavdragen och återför medlen till hushållen

Motion 2017/18:83 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Kommunalt veto vid avtal om privata asylboenden ute i kommunerna

Motion 2017/18:82 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Hästar i trafiken

Motion 2017/18:81 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Lägre fastighetsavgift ute i glesbygden/på landsbygden

Motion 2017/18:80 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Vinterdäck på tunga fordon i Sverige

Motion 2017/18:79 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Regleringar av kör- och vilotider för chaufförer

Motion 2017/18:78 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Inkomstprövning av barnbidraget

Motion 2017/18:77 av Sara-Lena Bjälkö och Jonas Millard (båda SD)
Utred en begränsning av bankers möjlighet till borgen vid bostadslån

Motion 2017/18:76 av Sara-Lena Bjälkö och Jonas Millard (båda SD)
Utred inlåsningseffekterna av reavinstskatten på bostäder

Motion 2017/18:75 av Markus Wiechel (SD)
Avskaffa Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form

Motion 2017/18:74 av Markus Wiechel (SD)
Förslag för en sundare fastighetsmarknad

Motion 2017/18:73 av Markus Wiechel (SD)
Krafttag mot fusk vid Trafikverkets prov

Motion 2017/18:72 av Markus Wiechel (SD)
Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift

Motion 2017/18:71 av Markus Wiechel (SD)
Opartisk kontroll av PPM-rådgivning

Motion 2017/18:70 av Markus Wiechel (SD)
Privatisera distriktsveterinärverksamheten

Motion 2017/18:69 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)
Återinför riksmötets öppnande i Rikssalen

Motion 2017/18:68 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Åtgärder mot hepatit C

Motion 2017/18:67 av Angelika Bengtsson (SD)
Sverigeturné för Kungliga Baletten

Motion 2017/18:66 av Angelika Bengtsson (SD)
Tillståndsplikt för utförande av laserbehandling

Motion 2017/18:65 av Angelika Bengtsson (SD)
Valhemlighet med valsedel

Motion 2017/18:64 av Angelika Bengtsson (SD)
Ökade insatser för självmordsförebyggande åtgärder

Motion 2017/18:63 av Sofia Fölster (M)
Arbetsgivaravgifter för unga

Motion 2017/18:62 av Sofia Fölster (M)
En föräldraförsäkring som kan delas av fler

Motion 2017/18:61 av Lars-Axel Nordell (KD)
Uppgradering av Pensionsmyndighetens uppdrag

Motion 2017/18:60 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD)
Tydligare företagsbeskattning

Motion 2017/18:59 av Lars-Axel Nordell och Larry Söder (båda KD)
Kontanter som betalningsmedel

Motion 2017/18:58 av Lars-Axel Nordell (KD)
Bevarandet av gravar och gravstenar

Motion 2017/18:57 av Lars-Axel Nordell (KD)
Enhetlig kulturmoms

Motion 2017/18:56 av Lars-Axel Nordell (KD)
Utbildningsplatser och forskning vid Örebro Teologiska Högskola

Motion 2017/18:55 av Lars-Axel Nordell (KD)
Alkobommar vid svenska hamnar

Motion 2017/18:54 av Lars-Axel Nordell (KD)
En sträcka av E18 som elväg

Motion 2017/18:53 av Lars-Axel Nordell (KD)
Förbättra sjösäkerheten på Hjälmaren

Motion 2017/18:52 av Lars-Axel Nordell (KD)
Tillgången till tolktjänst i hela landet

Motion 2017/18:51 av Lars-Axel Nordell (KD)
Tystnadsplikten för tolkar

Motion 2017/18:50 av Lars-Axel Nordell (KD)
Förbud mot eftersupning

Motion 2017/18:49 av Sofia Fölster (M)
Ringled runt huvudstaden

Motion 2017/18:48 av Robert Hannah (L)
Vi måste sluta ta emot män som hatar kvinnor

Motion 2017/18:47 av Robert Hannah (L)
Bekämpa de kriminella nätverken och rekryteringen till gäng

Motion 2017/18:46 av Robert Hannah (L)
Förbjud spel och lotteri på kredit för skuldsatta

Motion 2017/18:45 av Penilla Gunther (KD)
Öppna geodata ger samhällsekonomiska vinster

Motion 2017/18:44 av Penilla Gunther (KD)
Säkerhetsavstånd för cyklister vid omkörning

Motion 2017/18:43 av Penilla Gunther (KD)
Systematiskt arbete för kvinnofrid

Motion 2017/18:42 av Penilla Gunther (KD)
Styrmedel och affärsmodeller för ökad sjöfart inom Sverige

Motion 2017/18:41 av Penilla Gunther (KD)
Pant på engångsgrillar

Motion 2017/18:40 av Penilla Gunther (KD)
Nödvattenplaner i kommunerna

Motion 2017/18:39 av Penilla Gunther (KD)
Miljödifferentierade avgifter för att minska utsläpp

Motion 2017/18:38 av Penilla Gunther (KD)
Kartläggning av det svenska skattesystemet för företag

Motion 2017/18:37 av Penilla Gunther (KD)
Egenanställningsföretag

Motion 2017/18:36 av Aron Modig (KD)
Lagstifta om säkerhetsavstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklist

Motion 2017/18:35 av Björn Söder (SD)
Ändring i riksdagsordningen gällande sammansättningen av krigsdelegationens presidium

Motion 2017/18:34 av Björn Söder (SD)
Svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer

Motion 2017/18:33 av Björn Söder (SD)
Omförhandling av och folkomröstning om Sveriges medlemskap i EU, ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal

Motion 2017/18:32 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2017/18:31 av Tina Acketoft (L)
Smärtbehandling

Motion 2017/18:30 av Tina Acketoft (L)
Minerallagen

Motion 2017/18:29 av Mathias Sundin (L)
En svensk till Mars och andra förslag till en svensk rymdstrategi

Motion 2017/18:28 av Mathias Sundin (L)
Demokratiernas förbund

Motion 2017/18:27 av Johan Hultberg (M)
Körkort för synskadade

Motion 2017/18:26 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD)
Bevara och levandegör språket älvdalska

Motion 2017/18:25 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)
Rätt till försörjningsstöd

Motion 2017/18:24 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)
Utse granskningsnämnden för radio och tv genom en parlamentarisk grupp

Motion 2017/18:23 av Jeff Ahl (SD)
En andra chans för kommunala friskolor och fritidshem

Motion 2017/18:21 av Lars-Axel Nordell (KD)
Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Motion 2017/18:20 av Niclas Malmberg (MP)
Reseersättning med miljöstyrning

Motion 2017/18:19 av Niclas Malmberg (MP)
Skärpt lagstiftning vad gäller rattfylleri och olovlig körning

Motion 2017/18:18 av Robert Stenkvist (SD)
Reformera ungdomsrabatten för brott

Motion 2017/18:17 av Robert Stenkvist (SD)
Särskild antagningsgrupp till juristprogrammet för sökande med erfarenhet av polisyrket

Motion 2017/18:16 av Robert Stenkvist (SD)
Utbildning i hedersproblematik

Motion 2017/18:15 av Robert Stenkvist (SD)
Alternativa drivmedel i utbildningen

Motion 2017/18:14 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD)
Skärp straffen för fornminnesbrott

Motion 2017/18:13 av Robert Stenkvist (SD)
Krav på registrering av kontantkort

Motion 2017/18:12 av Robert Stenkvist (SD)
Nya medel för slussarna i Trollhättan

Motion 2017/18:11 av Caroline Szyber (KD)
Det måste bli lättare att få resning i Sverige

Motion 2017/18:10 av Caroline Szyber (KD)
En svensk författningsdomstol

Motion 2017/18:9 av Caroline Szyber (KD)
Freda våra akutsjukhus

Motion 2017/18:8 av Caroline Szyber (KD)
Taiwans deltagande i ICAO

Motion 2017/18:7 av Caroline Szyber (KD)
Ställ krav på säkrare identitetshandlingar vid personlig konkurs

Motion 2017/18:6 av Caroline Szyber (KD)
Satsningar för cykling

Motion 2017/18:5 av Caroline Szyber (KD)
Socialförsäkringar för egenföretagare

Motion 2017/18:4 av Caroline Szyber (KD)
Möjliggör ett Ivy League-universitet i Sverige

Motion 2017/18:3 av Caroline Szyber (KD)
Investeringsavtal mellan EU och Taiwan

Motion 2017/18:2 av Caroline Szyber (KD)
Ändra rösträttsåldern

Motion 2017/18:1 av Caroline Szyber (KD)
Trängselskatten på LidingöbronUppdaterad: 2017-09-26 21:53:13