Allmänna motionstiden 2014

Uttag 2014/15:AMT
2014/15
Totalt 2902 motioner i listan.

Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2016

Motion 2014/15:3011

av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd

Motion 2014/15:3004

av Kent Ekeroth m.fl. (SD)
Ökade befogenheter för rättsväsendet

Motion 2014/15:3003

av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Budgetpropositionen för 2015

Motion 2014/15:3002

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD)
Ett starkare Sverige

Motion 2014/15:3001

av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Insatser för ökad fornminnesvård och förbättrad tillgänglighet till kulturarvet

Motion 2014/15:3000

av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2014/15:2999

av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)
Skolavslutningar i kyrkan

Motion
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida