Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Allmänna motionstiden 2014/15

Uttag 2014/15:AMT
2014/15
Allmänna motionstiden 2014/15

Totalt 2902 motioner i listan.

Motion 2014/15:3011

Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd
av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion 2014/15:3004

Ökade befogenheter för rättsväsendet
av Kent Ekeroth m.fl. (SD)

Motion 2014/15:3003

Budgetpropositionen för 2015
av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion 2014/15:3002

Ett starkare Sverige
av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion 2014/15:3001

Insatser för ökad fornminnesvård och förbättrad tillgänglighet till kulturarvet
av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion 2014/15:3000

Utgiftsområde 8 Migration
av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion 2014/15:2999

Skolavslutningar i kyrkan
av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion 2014/15:2998

Kustbevakningens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida