Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Allmänna motionstiden 2013/14

Uttag 2013/14:AMT
2013/14
Allmänna motionstiden 2013/14
Totalt 3547 motioner i listan.

Motion 2013/14:Ju440

Slopande av licenskrav på mynningsladdare tillverkade efter 1890

av Mikael Jansson (SD)

Löpnummer 3557

Motion 2013/14:Fö257

Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap

av Mikael Jansson (SD)

Löpnummer 3556

Motion 2013/14:So535

Fotvård för riskgrupper inom högkostnadsskyddet

av Agneta Luttropp (MP)

Löpnummer 3555

Motion 2013/14:N440

Biodrivmedelsindustri för att rusta Sverige mot oljeproduktionstoppen (peak oil)

av Per Bolund (MP)

Löpnummer 3554

Motion 2013/14:Fö255

Försiktighetsprincipen på strålsäkerhetsområdet samt om vetenskaplig osäkerhet

av Jan Lindholm (MP)

Löpnummer 3553

Motion 2013/14:Fö254

Barns rätt till skydd mot strålning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida