Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-08-11 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:35

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2008/09:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:35
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Yttrande till justitieutskottet över kommisionens meddelande, Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst (Stockholmsprogrammet).
Behandling och justering av förslag till utskottets yttrande 2008/09:SfU7y.
Föredragande: KH

3. Behandling av proposition 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet. Inga motioner har väckts.
Föredragande: KL

4. Behandling av proposition 2008/09:194 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m., jämte motion.
Föredragande: KL

5. Behandling av proposition 2008/09:203 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner, jämte motion.
Föredragande: KL

6. Prel. behandling av proposition 2008/09:219 Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet. Motionstiden utgår den 18 september.
Föredragande: KL

7. Fråga om yttrande till försvarsutskottet över proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning, jämte motion (avser inte SfU:s område).
Föredragande: KL

8. Kanslimeddelanden.

9. Övriga frågor.

10. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 17 september 2009 kl. 10.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets yttrande 2008/09:SfU7y, FaktaPM 2008/09:FPM137 och 138, KOM (2009):262 och 263, Rapport från informella RIF-mötet 15-17 juli
3. Sammanställning
4. Sammanställning och motion
5. Sammanställning och motion
6. Prop. 2008/09:219