Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Onsdag 2009-06-17 kl. 08:00

Utskottsmöte 2008/09:41

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:41

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:41
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Överläggning enligt RO10:3 med jordbruksminister Eskil Erlandsson om

KOM(2009) 224
Meddelande från kommissionen
Samråd om fiskemöjligheter för 2010

2. Jordbruksministern informerar inför Jordbruks- och fiskeråd den 22-23 juni 2009

3. Jordbruksministern lämnar information angående avslutat och nytt ordförandeskap i EU

4. Justering av protokoll 2008/09:40

5. Uppföljningsprojekt hösten 2009 och våren 2010

/ALK och CÅ /

6. Övriga frågor

Bilagor


PM från Jordbruksdepartementet samt KOM(09) 224 till punkt 1
Kommenterad dagordning med bilagor till punkt 2
PM från Jordbruksdepartementet till punkt 3
Protokoll till punkt 4
PM till punkt 5