Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:24 Torsdag 2019-03-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:24
Datum och tid: 2019-03-14 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen (AU6)
Justering
Motioner
Föredragande: BL

3. Integration (AU7)
Justering
Motioner
Föredragande: MB

4. Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU8)
Justering
Motioner
Föredragande: CK

5. Arbetsrätt (AU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: BL

6. Inbjudan till interparlamentarisk konferens om EU:s framtid, Bukarest 1–2 april 2019
Föredragande: MS

7. Kanslimeddelanden
Anmälan av nyheter på sammanträdesplanen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:23
2. Förslag till betänkande AU6
3. Förslag till betänkande AU7
4. Förslag till betänkande AU8
5. Föredragnings-PM, Motionshäfte AU9
6. Inbjudan, program
7. Sammanträdesplan 2018/19:24