Protokoll utskottssammanträde 2018/19:19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:19

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:19

DATUM

2019-01-29

TID

11.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:18.

§ 2

Information av Riksrevisionen

Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare presenterade granskningsrapporten RiR 2018:32 Förvaltningen av premiepensionssystemet – kostnadseffektivt för spararnas bästa?

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 31 januari 2019 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 31 januari 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:19

§ 1–3

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Johan Forssell (M), ordf.

Rikard Larsson (S), vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

Paula Bieler (SD)

Teresa Carvalho (S)

X

Solveig Zander (C)

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

Julia Kronlid (SD)

Kadir Kasirga (S)

X

Hans Eklind (KD)

X

Björn Petersson (S)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

Mats Berglund (MP)

X

Arin Karapet (M)

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

X

Marianne Pettersson (S)

X

Josefin Malmqvist (M)

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

O

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

X

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

X

Jonny Cato Hansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Jimmy Loord (KD)

Sofia Damm (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Abir Al-Sahlani (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande