Protokoll utskottssammanträde 2018/19:14

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:14

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:14

DATUM

2018–12–12

TID

08:00–08:35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)

Information om utgiftsområde 7 Internationellt bistånd från kansliråd Catharina Cappelin , ämnesråd Anne Johansson och politiskt sakkunnig Katarina Hellström, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:13.

§ 3

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– debatter avseende betänkande 2018/19:UU1 och 2018/19:UU2 hålls måndagen den 17 december 2018.

– utskottets ledamöter bjuds in till julavslutning torsdagen den 13 december 2018 kl. 15:30 utanför RÖ5-30.


§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 13 december 2018 kl. 09.30.

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 13 december 2018

Hans Wallmark
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:14

§ 1-4

§

§

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Vice ordförande)

X

Hans Wallmark (M) (Ordförande)

X

Olle Thorell (S)

X

Hans Rothenberg (M)

X

Markus Wiechel (SD)

X

Pyry Niemi (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

Håkan Svenneling (V)

X

Margareta Cederfelt (M)

O

Björn Söder (SD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

Lars Adaktusson (KD)

X

Aylin Fazelian (S)

X

Fredrik Malm (L)

Ludvig Aspling (SD)

X

Annica Hjerling (MP)

X

Johanna Jönsson (C)

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

Magdalena Schröder (M)

X

Jamal El-Haj (S)

O

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

O

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Tobias Billström (M)

Jonas Millard (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Maria Gardfjell (MP)

Magnus Ek (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande