Protokoll utskottssammanträde 2017/18:34

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:34

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:34

DATUM

2018-05-17

TID

9.00–9.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:33.

§ 2

Migrationsverket

Generaldirektör Mikael Ribbenvik och särskild rådgivare Anna Lindblad lämnade upplysningar med anledning av proposition 2017/18:252.

§ 3

Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd (SfU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:252.

Ärendet bordlades.

§ 4

Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare (SfU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:168 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SfU25.

KD-ledamoten anmälde en reservation.

§ 5

Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd (SfU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:150 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SfU27.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 6

Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem (SfU30)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:247 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 22 maj 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 22 maj 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:34

§ 1–7

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Mikael Cederbratt (M)

X

Phia Andersson (S)

X

Jennie Åfeldt (SD)

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

Solveig Zander (C)

X

Rickard Persson (MP)

O

Tina Ghasemi (M)

X

Kerstin Nilsson (S)

X

Linus Bylund (SD)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

Rossana Dinamarca (V)

Aron Modig (KD)

X

Teresa Carvalho (S)

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

Maria Abrahamsson (M)

O

Marie Olsson (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Julia Kronlid (SD)

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

X

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

X

Hanna Wigh (-)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande