Protokoll utskottssammanträde 2017/18:23

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:23

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:23

DATUM

2018–03–01

TID

09:30–10:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:22.

§ 2

Säkerhetspolitik (UU11)

Utskottet fortsatte beredningen av motioner.

Ärendet bordlades.


§ 3

Mellanöstern och Nordafrika (UU14)

Utskottet fortsatte beredningen av motioner.

Ärendet bordlades.
§ 4

Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada (UU19)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2017/18:60 och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 5

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– besöksanmälan för besök på Utrikespolitiska institutet torsdagen den 22 mars 2018 kl. 12:15–13:45 har delats på bordet. Institutets direktör Mats Karlsson kommer inledningsvis kort att redovisa några förändringar av institutets organisation sedan utskottets senast fick en föredragning den 19 november 2014. Därefter kommer fokus på presentationerna vid besöket att vara på Nordkorea och, i mån av tid, på Kina.

– besöksanmälan för besök på Sida onsdagen den 11 april 2018 kl. 12:30-4:00 har delats på bordet.

– besöksanmälan för de säkerhetspolitiska rapportörernas möte med utrikesutskottet tisdagen den 13 mars 2018 kl. 11:00–13:00 sänds elektroniskt till ledamöterna inom kort. Mötet kommer att ha fokus på två teman: Kina och Europa.

– besöksanmälan för talmannens besök av Armeniens utrikesminister tisdagen den 13 mars 2018 kl. 14:30–15:30 har delats på bordet.

– sessionssalen utrustats med information om vilka åtgärder som ska vidtas vid sjukdomsfall. Informationen finns under vardera skrivbordsunderlägg i sessionssalen.


§ 6

Övriga frågor

Utskottet beslutar att upprepa sin begäran till utrikesdepartementet om att få den fullständiga versionen av UD:s interna utvärdering av säkerhetsrådskandidaturen (protokoll 2016/17:26 från utrikesutskottets sammanträde den 21 mars 2017). Enligt information, som har kommit utskottet till del och som även bekräftats av utvärderaren själv i media, ska den fullständiga versionen av UD:s interna utvärdering bestå av sammanlagt 44 sidor samt bilagor. Utskottet begär därför att få dessa 44 sidor samt bilagor.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 6 mars 2018 kl. 11:00.

–

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 6 mars 2018

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:23

§ 1

§ 2

§ 3–7

§

§

N

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Valter Mutt (MP)

Göran Pettersson (M)

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

Fredrik Malm (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

O

Sotiris Delis (M)

X

X

X

Anders Österberg (S)

X

O

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

X

X

X

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Peter Jeppsson (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (–)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

X

X

X

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Karin Enström (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande