Onsdag den 9 november 2016

Talarlista 2016/17:20161109

Onsdagen den 9 november 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

27

Civilutskottets betänkande CU3

Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik

____

____

0.00

0.00

28

Civilutskottets betänkande CU4

En ny lag om personnamn

1

Tuve Skånberg (KD)

6

2

Ewa Thalén Finné (M)

6

3

Mikael Eskilandersson (SD)

8

4

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

5

Christina Örnebjär (L)

8

6

Hillevi Larsson (S)

8

7

Emma Hult (MP)

6

8

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

____

____

0.52

0.52

29

Civilutskottets betänkande CU5

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

1

Jessika Roswall (M)

6

2

Johanna Haraldsson (S)

6

3

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

____

____

0.18

1.10

30

Utrikesutskottets utlåtande UU6

En integrerad EU-politik för Arktis

1

Pyry Niemi (S)

8

2

Sofia Arkelsten (M)

4

3

Björn Söder (SD)

6

4

Pernilla Stålhammar (MP)

8

5

Kerstin Lundgren (C)

6

6

Sofia Damm (KD)

4

____

____

0.36

1.46

31

Försvarsutskottets utlåtande FöU2

Gemensam ram för att motverka hybridhot

1

Stig Henriksson (V)

8

2

Kalle Olsson (S)

6

3

Dag Klackenberg (M)

6

4

Pernilla Stålhammar (MP)

6

5

Daniel Bäckström (C)

8

6

Mikael Oscarsson (KD)

8

7

Pål Jonson (M)

6

____

____

0.48

2.34

32

Socialutskottets betänkande SoU2

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015

1

Christina Östberg (SD)

2

2

Catharina Bråkenhielm (S)

6

____

____

0.08

2.42

Totalt anmäld tid 2 tim. 42 min.

––––––––––––––––––––––––––––