Onsdag den 28 februari 2018 (preliminär)

Talarlista 2017/18:20180228

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Onsdagen den 28 februari 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Utrikesutskottets betänkande UU9

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

1

Krister Örnfjäder (S)

8

2

Hans Wallmark (M)

8

3

Björn Söder (SD)

8

4

Anders Schröder (MP)

8

5

Yasmine Posio Nilsson (V)

8

6

Allan Widman (L)

8

7

Sofia Damm (KD)

6

8

Carl Schlyter (MP)

10

9

Annika Lillemets (MP)

8

____

____

1.12

1.12

Socialutskottets betänkande SoU17

Vissa förslag om personlig assistans

1

Mikael Dahlqvist (S)

8

2

Ann-Britt Åsebol (M)

6

3

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

8

4

Jan Lindholm (MP)

6

5

Per Lodenius (C)

8

6

Maj Karlsson (V)

8

7

Bengt Eliasson (L)

8

____

____

0.52

2.04

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU6

Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

____

____

0.00

2.04

Trafikutskottets betänkande TU6

Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

1

Karin Svensson Smith (MP)

12

2

Lars Mejern Larsson (S)

12

3

Jessica Rosencrantz (M)

8

4

Per Klarberg (SD)

10

5

Anders Åkesson (C)

8

6

Emma Wallrup (V)

10

7

Nina Lundström (L)

10

8

Robert Halef (KD)

8

9

Teres Lindberg (S)

12

10

Erik Ottoson (M)

8

____

____

1.38

3.42

Näringsutskottets betänkande NU9

Vissa elmarknadsfrågor

1

Patrik Engström (S)

8

2

Sofia Fölster (M)

8

3

Mattias Bäckström Johansson (SD)

6

4

Lise Nordin (MP)

8

5

Helena Lindahl (C)

8

6

Birger Lahti (V)

8

7

Maria Weimer (L)

4

8

Penilla Gunther (KD)

8

____

____

0.58

4.40

Näringsutskottets betänkande NU10

Mineralpolitik

1

David Lindvall (S)

8

2

Hanif Bali (M)

8

3

Josef Fransson (SD)

6

4

Lorentz Tovatt (MP)

6

5

Helena Lindahl (C)

8

6

Birger Lahti (V)

8

7

Maria Weimer (L)

6

8

Penilla Gunther (KD)

8

____

____

0.58

5.38

Civilutskottets betänkande CU11

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

____

____

0.00

5.38

Utbildningsutskottets betänkande UbU13

Förskolan

1

Roza Güclü Hedin (S)

8

2

Maria Stockhaus (M)

7

3

Stefan Jakobsson (SD)

7

4

Elisabet Knutsson (MP)

7

5

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

7

6

Daniel Riazat (V)

7

7

Christina Örnebjär (L)

7

8

Annika Eclund (KD)

7

____

____

0.57

6.35

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande AU11

Subsidiaritetsprövning av kommissionens direktivförslag om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

____

____

0.00

6.35

Finansutskottets betänkande FiU34

Offentlig upphandling

1

Monica Green (S)

6

2

Anette Åkesson (M)

6

3

Dennis Dioukarev (SD)

6

4

Peter Helander (C)

6

5

Håkan Svenneling (V)

6

6

Said Abdu (L)

6

7

Jakob Forssmed (KD)

6

____

____

0.42

7.17

Totalt anmäld tid 7 tim. 17 min.

––––––––––––––––––––––––––––