Onsdag den 28 februari 2018

Talarlista 2017/18:20180228

Onsdagen den 28 februari 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

47

Utrikesutskottets betänkande UU9

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

1

Björn Söder (SD)

8

2

Yasmine Posio Nilsson (V)

8

3

Krister Örnfjäder (S)

8

4

Hans Wallmark (M)

8

5

Anders Schröder (MP)

8

6

Kerstin Lundgren (C)

8

7

Allan Widman (L)

8

8

Sofia Damm (KD)

6

9

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

12

10

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

11

Carl Schlyter (MP)

10

12

Annika Lillemets (MP)

8

____

____

1.38

1.38

48

Socialutskottets betänkande SoU17

Vissa förslag om personlig assistans

1

Ann-Britt Åsebol (M)

6

2

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

8

3

Anders W Jonsson (C)

8

4

Maj Karlsson (V)

8

5

Bengt Eliasson (L)

8

6

Mikael Dahlqvist (S)

8

7

Jan Lindholm (MP)

6

____

____

0.52

2.30

49

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU6

Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

____

____

0.00

2.30

50

Trafikutskottets betänkande TU6

Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

2

Per Klarberg (SD)

10

3

Anders Åkesson (C)

8

4

Emma Wallrup (V)

10

5

Nina Lundström (L)

10

6

Robert Halef (KD)

8

7

Karin Svensson Smith (MP)

12

8

Lars Mejern Larsson (S)

12

9

Erik Ottoson (M)

8

____

____

1.26

3.56

51

Näringsutskottets betänkande NU9

Vissa elmarknadsfrågor

1

Sofia Fölster (M)

8

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

6

3

Helena Lindahl (C)

8

4

Håkan Svenneling (V)

8

5

Maria Weimer (L)

4

6

Penilla Gunther (KD)

8

7

Patrik Engström (S)

8

8

Lise Nordin (MP)

8

____

____

0.58

4.54

52

Näringsutskottets betänkande NU10

Mineralpolitik

1

Hanif Bali (M)

8

2

Josef Fransson (SD)

6

3

Helena Lindahl (C)

8

4

Håkan Svenneling (V)

8

5

Maria Weimer (L)

6

6

Penilla Gunther (KD)

8

7

David Lindvall (S)

8

8

Lorentz Tovatt (MP)

6

____

____

0.58

5.52


53

Civilutskottets betänkande CU11

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

____

____

0.00

5.52

54

Utbildningsutskottets betänkande UbU13

Förskolan

1

Maria Stockhaus (M)

7

2

Stefan Jakobsson (SD)

7

3

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

7

4

Daniel Riazat (V)

7

5

Christer Nylander (L)

7

6

Annika Eclund (KD)

7

7

Roza Güclü Hedin (S)

8

8

Elisabet Knutsson (MP)

7

____

____

0.57

6.49

55

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande AU11

Subsidiaritetsprövning av kommissionens direktivförslag om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

____

____

0.00

6.49


56

Finansutskottets betänkande FiU34

Offentlig upphandling

1

Monica Green (S)

6

2

Anette Åkesson (M)

6

3

Dennis Dioukarev (SD)

6

4

Peter Helander (C)

6

5

Ulla Andersson (V)

6

____

____

0.30

7.19

Totalt anmäld tid 7 tim. 19 min.

––––––––––––––––––––––––––––