Onsdag den 24 januari 2018

Talarlista 2017/18:20180124

Onsdagen den 24 januari 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

24

Försvarsutskottets betänkande FöU4

Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

1

Allan Widman (L)

6

2

Pål Jonson (M)

8

3

Mikael Jansson (SD)

8

4

Daniel Bäckström (C)

8

5

Mikael Oscarsson (KD)

10

6

Kalle Olsson (S)

8

7

Anders Schröder (MP)

8

8

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

____

____

1.04

1.04

25

Justitieutskottets betänkande JuU9

Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning

____

____

0.00

1.04

26

Justitieutskottets betänkande JuU7

Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

____

____

0.00

1.04

27

Justitieutskottets betänkande JuU6

Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

1

Elin Lundgren (S)

6

2

Adam Marttinen (SD)

4

3

Krister Hammarbergh (M)

6

4

Johan Hedin (C)

4

5

Roger Haddad (L)

5

6

Andreas Carlson (KD)

4

____

____

0.29

1.33

28

Trafikutskottets betänkande TU5

Cykelfrågor

1

Erik Ottoson (M)

8

2

Jimmy Ståhl (SD)

6

3

Anders Åkesson (C)

9

4

Emma Wallrup (V)

10

5

Nina Lundström (L)

12

6

Robert Halef (KD)

10

7

Johan Andersson (S)

12

8

Lorentz Tovatt (MP)

12

____

____

1.19

2.52

29

Trafikutskottets betänkande TU4

Postfrågor

1

Erik Ottoson (M)

8

2

Per Klarberg (SD)

6

3

Anders Åkesson (C)

10

4

Emma Wallrup (V)

8

5

Nina Lundström (L)

10

6

Robert Halef (KD)

8

7

Teres Lindberg (S)

10

8

Lorentz Tovatt (MP)

6

9

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

10

____

____

1.16

4.08

30

Skatteutskottets betänkande SkU7

Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning

1

David Lång (SD)

6

2

Per Åsling (C)

6

3

Jörgen Hellman (S)

6

4

Cecilia Widegren (M)

6

5

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.30

4.38

Totalt anmäld tid 4 tim. 38 min.

––––––––––––––––––––––––––––