Tillkännagivande (2017:843) av uppgift om Riksbankens referensränta

Svensk författningssamling 2017:843

SFS nr: 2017:843
Departement/myndighet: Riksbanken
Utfärdad: 2017-06-30
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli-31 december 2017 är -0,50 procent.