Lag (2015:260) om upphävande av Elsäkerhetverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör

Svensk författningssamling 2015:260

SFS nr: 2015:260
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2015-05-13
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015.