Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Svensk författningssamling 2002:598
SFS nr: 2002:598
Departement/myndighet: Finansdepartementet B
Utfärdad: 2002-06-13
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Sveriges valuta skall
omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 december 2001 om gränsöverskridande
betalningar i euro.


Övergångsbestämmelser

2002:598

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. I artikel 9 i
förordningen finns bestämmelser om när förordningen blir
tillämplig på gränsöverskridande betalningar som utförs i
svensk valuta och om när utvidgningen får verkan.