Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp

t.o.m SFS 2009:283
SFS nr: 1970:1029
Departement/myndighet: Finansdepartementet B
Utfärdad: 1970-12-17
Ändrad: t.o.m SFS 2009:283
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag äger tillämpning på all slags betalning i svenskt mynt, om ej annat är uttryckligen överenskommet eller eljest får anses avtalat.

2 §   Ingår i belopp som ska betalas öretal ska detta avrundas till närmaste hundratal. Därvid ska slutsiffrorna ett till och med fyrtionio avrundas nedåt samt femtio till och med nittionio uppåt. Lag (2009:283).