Lag (1964:323) om fullgörande av vad som åligger landsfogde m.fl.

SFS nr: 1964:323
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1964-05-29
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Från och med den 1 januari 1965 skall vad som finnes stadgat

om */k/ landsfogde */-k/ gälla länspolischef eller länsåklagare,

om */k/ poliskammare i stad */-k/ gälla polismyndigheten i stad, i vilken poliskammare fanns före den 1 januari 1965,

om */k/ stadsfiskal */-k/ gälla polismyndighet eller distriktsåklagare,

om */k/ landsfiskal */-k/ gälla polismyndighet, distriktsåklagare eller utmätningsman samt

om */k/ stadsfogde */-k/ gälla utmätningsman.

2 §   Vid tillämpningen av 1 § iakttages, att åklagare ombesörjer angelägenhet, som äger samband med åklagarverksamhet, och utmätningsman angelägenhet, som äger samband med exekutionsverksamhet, samt att övriga angelägenheter ombesörjas av polismyndighet.

Beträffande angelägenheter, som äga samband med mer än en verksamhetsgren, må Konungen förordna, hur de skola handläggas.