Kungörelse (1949:531) angående alternativ musik för introitus vid högmässa

SFS nr: 1949:531
Departement/myndighet: Civildepartementet
Utfärdad: 1949-10-28
Upphävd: 1989-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1081
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)