Förordning (2017:929) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2018

SFS nr: 2017:929
Departement/myndighet: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2017-10-26
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) den nedre skiktgränsen till 455 300 kronor och den övre skiktgränsen till 662 300 kronor för beskattningsåret 2018.