Förordning (2017:865) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2018

Svensk författningssamling 2017:865

SFS nr: 2017:865
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2017-09-07
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6-8 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 45 500 kronor respektive 46 500 kronor för år 2018.